Οι εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης με ενσωματωμένο πλέγμα για συγκράτηση βράχων μήκους 120 μέτρων στον δρόμο Λεμεσού – Αγρού παρά τη Γεράσα, στο σημείο που αναβλύζει νερό από το πρανές, ξεκινούν αύριο όπως νακοίνωσε το Τμημα Δημοσιων εργων στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Δημοσίων έργων, οι εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης με ενσωματωμένο πλέγμα για συγκράτηση βράχων, τις οποίες θα εκτελέσει Ιδιωτική Εργοληπτική Εταιρεία, θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου του 2022.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείσει η λωρίδα κυκλοφορίας προς Λεμεσό σε μήκος 100 μέτρων και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με τη λειτουργία κινητού συστήματος φώτων τροχαίας.

Σύμφωνα με πληροφόρηση από τα Δημόσια Έργα την εντός του 2022 με 2023 θα κατασκευασθούν επιπρόσθετα τοιχαράκια και θα γίνει ανύψωση κάποιων υφιστάμενων.  Παρόμοιος τοίχος ανασχεσης θα γίνει σε κατοπινό στάδιο στον δρόμο της Λεμύθου, παρά την Σχολή Μιτσή.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η ετοιμασία σχεδίων από τα Δημόσια Έργα, ώστε να προκηρυχθούν προσφορές για επιδιόρθωση του σημείου στο δρόμο Γεράσας – Καλού Χωριού στο οποίο υπέστη καθίζηση το οδόστρωμα λόγω πολυομβρίας, τον Ιανουάριο του 2019.

Ως γνωστόν, τα Δημόσια Έργα έχουν δώσει προσωρινή λύση στο πρόβλημα με την μετατόπιση του δρόμου στα δεξιά και δίδοντας του σχήμα σίγμα και τοποθετώντας πλαστικούς πασσάλους, αποκαταστώντας 2 λωρίδες κυκλοφορίας.

Αναφορικά με τη βελτίωση τμημάτων του δρόμου Λεμεσού Αγρού, για την κατασκευή ανηφορικής λωρίδας στο τμήμα μεταξύ Γεράσας Καλού χωριού, είχε εκπονηθεί πριν από αρκετά χρόνια προκαρκτική μελέτη και στάλθηκε στο Κτηματολόγιο για απαλλοτριώσεις.

Η μελέτη και οι απαλλοτριώσεις χρήζουν επικαιροποίησης και ολοκλήρωσης και λόγω άλλων πρωτεραιοτήτων τα Δημόσια Έργα προγραμματίζουν την ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτες φέτος το Φθινόπωρο.

Για την κατασκευή συνδετήριου δρόμου με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Σαϊττά στην περιοχή Παραμύθας για παράκαμψη της Παλώδιας και Αγίας Φύλας, μήκους 2.5 χιλιομέτρων με κόστος διόμιση εκατομμύρια, η όδευση καθορίστηκε παλαιότερα κι εντός του 2022 αναμένεται να ετοιμαστεί σημείωμα έργου προκειμένου να αξιολογηθεί.

Εφόσον τύχει θετικής αξιολόγησης το έργο, θα ανατεθεί σε ιδιώτες μελετητές η εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων.

Το έργο περιλαμβάνεται στην Εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων.