Περιβάλλον για Όλους: Βιολέτα, το λουλούδι της σεμνότητας

Ο Αριστοφάνης αναφέρει την Αθήνα ως «ιοστεφή» που παραπέμπει στα ία, δηλαδή τις βιολέτες. Σύμφωνα με τον θρύλο, η προέλευση του ονόματος «Ία» προέρχεται από τον βασιλιά Ίωνα, που οδηγώντας τον λαό του στην Αττική τον υποδέχθηκαν νύμφες του νερού και του στεφάνωσαν το κεφάλι με βιολέτες.