Περιβάλλον για Όλους: Τα οφέλη για τους πολίτες από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050. Η συμφωνία προνοεί μεταξύ άλλων την κυκλική οικονομία, που αναμένεται να φέρει την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων.

Περιβάλλον για Όλους: Ο κόσμος χωρίς τη μέλισσα

«Όταν οι μέλισσες εξαφανιστούν, ο άνθρωπος θα πεθάνει στα επόμενα τέσσερα χρόνια από την εξαφάνισή τους». Μια πρόβλεψη από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, η οποία πιθανώς να επαληθευτεί, ειδικά μετά από πρόσφατες μελέτες που δείχνουν δραματική μείωση των πληθυσμών των μελισσών.

Περιβάλλον για Όλους: Αποικοδόμηση σκουπιδιών στη θάλασσα

Το πιο επικίνδυνο απόρριμμα είναι το πλαστικό. Ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται περίπου 500 χρόνια για να διασπαστεί σε μικροσκοπικά κομμάτια. Δεν διαλύεται εξ ολοκλήρου, καθώς τα πλαστικά δεν αποικοδομούνται ποτέ στο θαλάσσιο περιβάλλον.