Περιβάλλον για Όλους: Φαινόμενο Θερμοκηπίου – Ο πλανήτης στην πρίζα

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου είναι φυσικό και πολύ ευεργετικό για τη ζωή στη γη. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ατμόσφαιρα υπερφορτώνεται με το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο που παράγεται από τις διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου στον πλανήτη.

Περιβάλλον για Όλους: Μας πνίγουν τα σκουπίδια

O πλανήτης μας τείνει να μετατραπεί σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Ένα από τα σημαντικότερα και διαρκώς οξυνόμενα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες μας είναι τα απορρίμματα και η διαχείρισή τους. Η κρίση στο θέμα των απορριμμάτων αποτελεί προειδοποίηση για όλους μας.