Με ανώδυνο τρόπο βίωσαν οι Κύπριοι μαθητές τον εγκλεισμό από την πανδημία, καταδεικνύει έρευνα για τη βιωματική εμπειρία των παιδιών

Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας διαπιστώνεται ότι «στην Κύπρο παραμένει πολύτιμη η λειτουργία του οικογενειακού θεσμού, η ενεργός παρουσία στη ζωή μας της ευρύτερης οικογένειας, συγκριτικά περισσότερο απ’ ό,τι αλλού, η λειτουργία του κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και η πλαισίωση από δημόσιες υπηρεσίες»

Ο κορωνοϊός δεν εξαφανίστηκε και πρέπει να προετοιμαστούμε για τον χειμώνα, τόνισε σε επιτροπή του ΕΚ η Επίτροπος Κυριακίδου

«Σήμερα δεν βρισκόμαστε στο σημείο όπου ήμασταν πριν δύο χρόνια», σημείωσε σε άλλο σημείο της ομιλία της η Επίτροπος, τονίζοντας ότι το δίδαγμα είναι πως οι κρίσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν από τους Ευρωπαίους από κοινού.