Περιβάλλον για Όλους: Το κυπριακό αγρινό

Το κυπριακό αγρινό, λόγω της μοναδικότητάς του, της σπανιότητας και της χάρης του, θεωρείται σύμβολο για την Κύπρο. Είναι ενδημικό ζώο, δηλαδή το συναντούμε μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι ζει στο νησί για περισσότερα από 8.000 χρόνια.

Περιβάλλον για Όλους: Ενέργεια σε περίοδο κρίσης

Όσο περνούν τα χρόνια, το ενεργειακό ζήτημα αναδεικνύεται ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Για την αντιμετώπισή του απαιτείται η στροφή σε μορφές ενέργειας περισσότερο φιλικές στο περιβάλλον, αλλά, κυρίως, απαιτείται η επανεξέταση των προτύπων ζωής και των συνήθειών μας.

Περιβάλλον για Όλους: Φαινόμενο Θερμοκηπίου – Ο πλανήτης στην πρίζα

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου είναι φυσικό και πολύ ευεργετικό για τη ζωή στη γη. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ατμόσφαιρα υπερφορτώνεται με το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο που παράγεται από τις διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου στον πλανήτη.

Περιβάλλον για Όλους: Μας πνίγουν τα σκουπίδια

O πλανήτης μας τείνει να μετατραπεί σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Ένα από τα σημαντικότερα και διαρκώς οξυνόμενα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες μας είναι τα απορρίμματα και η διαχείρισή τους. Η κρίση στο θέμα των απορριμμάτων αποτελεί προειδοποίηση για όλους μας.

Περιβάλλον για Όλους: Αξιοποιώντας τον ασκό του Αιόλου

Η σημασία της αιολικής ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγάλη, αφού για κάθε KWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τον άνεμο, αποτρέπεται η διοχέτευση ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Περιβάλλον για Όλους: Πράσινες Πόλεις και Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου

Για την ανάδειξη των Πράσινων Πόλεων & Πράσινων Κοινοτήτων της Κύπρου, οι οποίες έχουν υιοθετήσει και αναπτύξει φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και πρακτικές, καθιερώθηκαν τα Ετήσια Παγκύπρια Βραβεία ΚΥΚΠΕΕ «Πράσινες Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου», υπό την Αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.