Περιβάλλον για Όλους: Το κυπριακό αγρινό

Το κυπριακό αγρινό, λόγω της μοναδικότητάς του, της σπανιότητας και της χάρης του, θεωρείται σύμβολο για την Κύπρο. Είναι ενδημικό ζώο, δηλαδή το συναντούμε μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι ζει στο νησί για περισσότερα από 8.000 χρόνια.

Περιβάλλον για Όλους: Ενέργεια σε περίοδο κρίσης

Όσο περνούν τα χρόνια, το ενεργειακό ζήτημα αναδεικνύεται ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Για την αντιμετώπισή του απαιτείται η στροφή σε μορφές ενέργειας περισσότερο φιλικές στο περιβάλλον, αλλά, κυρίως, απαιτείται η επανεξέταση των προτύπων ζωής και των συνήθειών μας.