Στην προκήρυξη προσφορών για εξεύρεση Συμβούλου που θα αναλάβει την ετοιμασία των όρων για προκήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση, αλλά και την παρακολούθηση του μεγάλου έργου της αντικατάστασης του Υδρευτικού Δικτύου, σε τρεις παραλιακές περιοχές της Λεμεσού με παλαιωμένο δίκτυο, που παρουσιάζει συχνές βλάβες σε αγωγούς και σημαντικές απώλειες νερού, προχωρά εντός των ημερών το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο Διευθυντής του ΣΥΛ, Σωκράτης Μεταξάς, το έργο έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027, με το ποσό των €7.5 εκατομμυρίων και οι παραλιακές περιοχές που θα καλύψει εκτείνονται από την Ομόνοια μέχρι και τα όρια του Δήμου Γερμασόγειας.

Ο κ. Μεταξάς εκτίμησε πως η υλοποίηση του Έργου θα ξεκινήσει αρχές του 2024.

Όπως μας είπε ο Διευθυντής του ΣΥΛ, στις περιοχές όπου τοποθετείται νέο δίκτυο, δεδομένου ότι το παλιό εγκαταστάθηκε πριν 50-60 χρόνια ή ακόμη και πιο παλιά, επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση από τον περιορισμό των διαρροών.

Να σημειωθεί πως το ΣΥΛ, αξιοποιώντας ίδια κεφάλια, έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στην αλλαγή του δικτύου σε όλους τους προσφυγικούς συνοικισμούς και φάσεις αυτοστέγασης στη Λεμεσό και σε κοινότητες όπως η Μουτταγιάκα και η Μαθηκολώνη, ενώ σύντομα θα αντικαταστήσει το δίκτυο στα Φοινικάρια.