Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης αποφάσισε να αναφέρει στο Ανώτατο Δικαστήριο, τον νόμο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ως λόγους της αναφοράς επικαλείται μεταξύ άλλων το γεγονός ότι ο νόμος έτσι όπως διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή αποκλείει το δικαίωμα των πολιτών να έχουν επιλογή για τη φοίτηση των παιδιών τους σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, καθώς και ότι οι συγκεκριμένες πρόνοιες της νομοθεσίας όπως ψηφίστηκε δημιουργούν ανυπέρβλητες δυσκολίες για την εγγραφή και φοίτηση των παιδιών στην Προδημοτική κατά τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025.

Επιπλέον σημειώνεται ότι με τις συγκεκριμένες διατάξεις που πρόσθεσε η Βουλή στην αρχική νομοθετική πρόταση ουσιαστικά έχει ακυρωθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης «Κύπρος το αύριο» και η χορηγία σε χιλιάδες δικαιούχους για ποσό €12,2 εκατ. όπως είχε συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.