Ιδού τα περιβόητα δύο κομμάτια σούβλας (με μόνο κόκκαλο και δίχως κρέας) που, όπως κατήγγειλε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο Κανάλι 6 ακροάτρια, την σέρβιραν σε ταβέρνα «όνομα  και μη χωριό».

Η καταγγελία ενέπνευσε τον Κάμηλο, ο οποίος σκαρφίστηκε το παρακάτω ποίημα:

Ρέ ττοουλή τό τράπανον, τζιαί πρέπει νά τρυπήσω,

τόν κόκκαλον τού σιοίρου,στά “κάρβουνα” νά ψήσω.

Χά τζιαί γιά νάμε σίουρος, ματσίν,κοπίδιν, κάγκο,

φέρτα τζιαί βάρτα δαχαμέ, σιστάρηστα στόν πάγκον.

Νάκκον παστός ό σιοίρος μάς, τζι,έν έσιει σαρτζιερόν,

τζι,έν ν,αντακόσουν νάρκουντε, τζιαί έν έχουμεν τζιαιρόν.

σάστα τραπεζομάντηλα, τές τρύπες νά στουππόσεις, πίντωστα άν δέν κανούν, καλά γιά νά τές χώσεις.

Τωρά πού έν καλοτζιαίριν,τζιαί έχουμεντε φούργιες,τζιαί νά κρατάς μιάν φυνητζιάν,γιά νά πεντάς τές μούγιες.

Κάμηλος:-D