*Φωτογραφία αρχείου

Το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνήλθε το πρωί υπό την προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου, αποφάσισε την παράταση των υφιστάμενων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2021.

Η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Νιόβη Παρισινού, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρία ότι, στο πλαίσιο του αυστηρού ελέγχου για τις δαπάνες του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργικό ενέκρινε το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου που αφορά το Σχέδιο.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε τη δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ, η οποία θα είναι η Συντονιστική Αρχή του Σχεδίου. Αποκλειστική της ευθύνη θα είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής του Σχεδίου.

Επίσης, καθορίστηκε Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για τις επαληθεύσεις και ελέγχους ο οποίος θα υποστηρίζει τη Συντονιστική Αρχή

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ο έλεγχος όλων των διαδικασιών και δαπανών που αφορούν το σχέδιο, από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης,  το Μνημόνιο Ερευνητικής Συνεργασίας για την Επιστημονική Υποστήριξη για την Πράσινη Μετάβαση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Κύπρο, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Κύπρου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα έχει διάρκεια από 22.9.2021, με πενταετή ισχύ, και δικαίωμα ανανέωσης μέχρι το 2029. Θα χρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Πρόγραμμα Θάλεια).

Το Μνημόνιο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για πράσινη μετάβαση και βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του Μνημονίου θα παρέχεται υποστήριξη στα αρμόδια Υπουργεία.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τους προτεινόμενους κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζεται η λειτουργία επαρκών διευκολύνσεων υποδοχής στα λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες της Δημοκρατίας με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.

Οι κανονισμοί θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να απαλλάξει 71 Κοινοτικά Συμβούλια από την υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για την εκτέλεση μικρών ώριμων αναπτυξιακών έργων που δεν περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2021, ανάμεσα τους και έργα των οποίων αναμένεται η συνέχιση και ολοκλήρωση.

Το ποσό θα ανέλθει στα περίπου 5,2 εκ. ευρώ και θα προέλθει από εξοικονομήσεις άλλων κονδυλίων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών του 2021».