Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου, με πιο πιθανό στην τελευταία εβδομάδα του μήνα, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, να ολοκληρωθεί η σύνταξη του ενδιάμεσου πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής των κατ` εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών.

Μετά τη συγγραφή του ενδιάμεσου πορίσματος, αυτό θα δοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος διόρισε την τετραμελή Ερευνητική Επιτροπή για να το μελετήσει και να αποφασίσει κατά πόσον θα δώσει οδηγίες για ποινική ή άλλη διερεύνηση.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το ενδιάμεσο πόρισμα θα καλύπτει την εξέταση περίπου του 50% των φακέλων πολιτογραφήσεων και θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της Ερευνητικής Επιτροπής για τις υψηλού και χαμηλού κινδύνου πολιτογραφήσεις, καθώς και κάποιων ομαδικών πολιτογραφήσεων. Υπό εξέταση από την Ερευνητική είναι πέραν των 3.500 φακέλων, που αφορούν πέραν των 6.000 πολιτογραφήσεων.

Ενώπιον της Επιτροπής κατέθεσε, μεταξύ άλλων, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Από τις πολιτογραφήσεις διοχετεύτηκαν στην κυπριακή οικονομία γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή διερευνά τις κατ΄ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα από το 2007 μέχρι και την 17η Αυγούστου του 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Πρόεδρος της Ερευνητικής είναι ο τέως Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Μύρων Νικολάτος και μέλη ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου και ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής, Κυριάκος Κυριάκου.