Με στόχο την «άμεση επίλυση» τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζει η Πύλη Εμβολιασμών Covid-19, λόγω του αυξημένου όγκου αιτημάτων, εργάζεται εντατικά το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο σε ανακοίνωσή του ζητά την κατανόηση των πολιτών.

Στην ανακοίνωση του Υφυπουργείου αναφέρεται ότι η Πύλη Εμβολιασμών Covid19 «παρουσιάζει κάποια τεχνικά ζητήματα, λόγω του αυξημένου όγκου των αιτημάτων που υποβάλλονται ταυτόχρονα για διευθέτηση ραντεβού για εμβολιασμό».

Το Υφυπουργείο, προστίθεται, «εργάζεται εντατικά, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παρόχους υπηρεσιών, για άμεση επίλυση των εν λόγω προβλημάτων και παρακαλεί τους πολίτες όπως επιδείξουν υπομονή και κατανόηση».

Διαβεβαιώνει ότι θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση, μόλις επιλυθούν όλα τα σχετικά ζητήματα. Ευχαριστεί επίσης τους πολίτες για την κατανόηση και απολογείται για την ταλαιπωρία.