φωτογραφία αρχείου

Θέμα ημερών είναι να μπουν οι υπογραφές μεταξύ του κράτους και του φορέα εκμετάλλευσης που προωθεί τη δημιουργία του ηλιοθερμικού πάρκου 50 MW στην Άλασσα, με μια δαπάνη της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως ανέφερε στο Κανάλι 6 αρμόδιος κρατικός λειτουργός, επίκειται η υπογραφή των σχετικών συμβολαίων αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό η νομικά δεσμευτική πράξη και έχουν σταλεί τα σχετικά στον φορέα υλοποίησης του έργου, ο οποίος ζήτησε επιμήκυνση μιας ημερομηνίας. Ο νομικός σύμβουλος του φορέα υλοποίησης, Σίμος Αγγελίδης, μας είπε ότι στις 10 Ιουνίου λήφθηκαν οι αποφάσεις από το Υπουργικό, στις 15 Ιουνίου στάλθηκε η επιστολή προς τον φορέα ο οποίος απάντησε στις 24 του μηνός, ζητώντας μία «τυπική διόρθωση» όπως τη χαρακτήρισε, επί της νομικά δεσμευτικής πράξης.

Ο κ. Αγγελίδης εκτίμησε πως τις επόμενες μέρες θα υπάρξει απάντηση από κυβερνητικής πλευράς και αν είναι θετική, μπορούν άμεσα να υπογραφούν τα συμβόλαια. Όπως μας είπε ο κ. Αγγελίδης, μία άλλη εκκρεμότητα που υπάρχει, είναι η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία διαβιβάστηκε ο μηχανισμός στήριξης του έργου για να αξιολογηθεί η συμβατότητά του με το δίκαιο της ΕΕ αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κυβερνητική εγγύηση προς την εταιρεία «Alfa Mediterranean Enterprises Ltd», ύψους 60.185.000 ευρώ για χρηματοδότησή της ως φορέα εκμετάλλευσης του έργου, το οποίο περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα NER300 για έργα επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η συμβολή του έργου στην κυπριακή οικονομία θα είναι σημαντική καθώς θα συνεισφέρει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς κόστος για τη Δημοκρατία και τον φορολογούμενο. Θα ενισχύσει παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Χάρης Παναγιώτου