Στο πλαίσιο της διενέργειας του προγράμματος για εργαστηριακή εξέταση 20.000 εργαζομένων σε δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την Εθνική Φρουρά, ανακοινώνεται από το υπουργείο Υγείας επικαιροποιημένος κατάλογος με τα εργαστήρια που συμμετέχουν και τα σημεία δειγματοληψίας. 

Δείτε τον κατάλογο εδώ