Σε έκδοση ομολόγου για άντληση ρευστότητας από την εσωτερική αγορά θα προχωρήσει η Κύπρος. Όπως ανέφερε στο Κανάλι 6 αρμόδια κυβερνητική πηγή, το κράτος θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου από την εσωτερική αγορά. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκδοση ομολόγου, το οποίο θα έχει καθορισμένο επιτόκιο 0,5%. Πρόκειται, επί της ουσίας, για μια διαδικασία εσωτερικού δανεισμού από το κράτος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες με το ομόλογο αναμένεται η άντληση 750 εκατομμυρίων έως 1 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αναμένεται να γνωστοποιηθούν μέχρι αύριο.

Η ενέργεια της κυβέρνησης αναμένεται ως συνέχεια του ομολόγου που εκδόθηκε προ ημερών για δανεισμό από την εξωτερική αγορά, για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεσή της. 

Δημήτρης Στρατής