Το ενδεχόμενο η πτώση μέρους μπαλκονιού διαμερίσματος, το απόγευμα στη Λεμεσό, να οφείλεται σε εργασίες ανακαίνισης εντός του διαμερίσματος της επταώροφης πολυκατοικίας, που είχε κριθεί ως επικίνδυνη, εξετάζει ο Δήμος Λεμεσού.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης του, σε σχέση με την επικινδυνότητα οικοδομών και μετά και από το δεύτερο περιστατικό πτώσης μέρους μπαλκονιού, ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει πως η εν λόγω οικοδομή είχε τύχει επιθεώρησης από τις υπηρεσίες του Δήμου και επειδή διαπιστώθηκε ότι έχρηζε επισκευής, οι ιδιοκτήτες κλήθηκαν όπως προβούν σε έλεγχο και αποκατάσταση της, σύμφωνα με τον Περί οδών και οικοδομών Νόμο.

Μετά από τις υποδείξεις του Δήμου Λεμεσού, προσθέτει, η διαχειριστική επιτροπή και οι ιδιοκτήτες, ανέθεσαν σε προσοντούχο Πολιτικό Μηχανικό την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης της οικοδομής και στη συνέχεια σε εργολάβο τις σχετικές εργασίες.

Η εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως διαφάνηκε από τη σημερινή επιτόπου κατάσταση έχουν εκτελεστεί εργασίες μέχρι και τον 3ο όροφο της οικοδομής.

«Στο διαμέρισμα από το οποίο υπήρξε πτώση μέρους του μπαλκονιού διαπιστώθηκε ότι εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης από τους ιδιοκτήτες του και εξετάζεται η πιθανή συσχέτιση τους με το γεγονός», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει ότι, σε συνεργασία με τον ιδιώτη εργολάβο, προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για άμεση άρση των κινδύνων που προκλήθηκαν από τη πτώση μέρους του μπαλκονιού.

Επαναλαμβάνει, επίσης, ότι παρά τις εκτεταμένες ενέργειες που γίνονται από πλευράς του για τη δημιουργία συνθηκών ελαχιστοποίησης του προβλήματος, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προώθησης και νομοθετικής ρύθμισης του προβλήματος, που αφορά στην εφαρμογή του Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας των κτιρίων και του καθορισμού νομικού πλαισίου που θα καθιστά επίσημα τις Διαχειριστικές Επιτροπές ως Νομικό πρόσωπο, με όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που τις αναλογούν.

Με σκοπό την ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου, σε σχέση με την επικινδυνότητα οικοδομών και την προώθηση των προτάσεων του, ο Δήμος Λεμεσού συγκαλεί την ερχόμενη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι, δημοσιογραφική διάσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ