Από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία επικρατεί σε ποσοστό 100% η μετάλλαξη Δέλτα, αναφέρει το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ενημερώθηκε χθες για την ολοκλήρωση εξειδικευμένων εξετάσεων αλληλούχισης στελεχών του ιού SARS-CoV-2, σε δείγματα θετικών ατόμων που αναλύθηκαν από ιδιωτικό εργαστήριο στην Κύπρο, το οποίο έχει συνάψει σύμβαση με το Υπουργείο.

Η ανίχνευση παραλλαγής του ιού ήταν επιτυχής σε 90 δείγματα από σύνολο 92 που στάλθηκαν. Τα δείγματα έχουν συλλεχθεί από όλες τις επαρχίες, με ημερομηνίες δειγματοληψίας από τις 23 Αυγούστου μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.

Και τα 90 δείγματα στα οποία ήταν επιτυχής η αλληλούχιση, ταυτοποιήθηκαν ως το στέλεχος Β.1.617.2 (μετάλλαξη Δέλτα). Για τα άλλα 2 δείγματα δεν ήταν δυνατή η αλληλούχιση.