Υπογράφηκαν σήμερα στην Παλώδια τα συμβόλαια της σύμβασης για τον σχεδιασμό του Αποχετευτικού Συστήματος της κοινότητας Παλώδιας, στην ελληνική κοινοπραξία των εταιρειών ΡΟΙΚΟΣ – ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, έναντι του συνολικού ποσού των 295 χιλιάδων ευρώ.

Το συμβόλαιο προνοεί την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού του αποχετευτικού συστήματος Παλώδιας, την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για επιλογή εργολάβου και τη διεύθυνση και επίβλεψη του κατασκευαστικού έργου.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΑΛΑ, Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, το έργο αφορά περιοχή έκτασης τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων, το δίκτυο που θα κατασκευαστεί ανέρχεται στα 25 χιλιόμετρα και θα εξυπηρετούνται από αυτό 4.500 πολίτες.

Στόχος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων είναι οι κατασκευαστικές εργασίες να αρχίσουν εντός του 2023 και το μεγαλύτερο μέρος του έργου να λειτουργήσει εντός του 2025.

Μέρος του αποχετευτικού της Παλώδιας έχει ήδη ξεκινήσει να εκτελείται με την κατασκευή της 1ης φάσης του δρόμου Λεμεσού – Σαϊττά, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του αγωγού που θα μεταφέρει τα λύματα από την Παλώδια στο εργοστάσιο επεξεργασίας τους.

Όπως είναι γνωστό, στην κοινότητα Παλώδιας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις αποχετεύσεις, λόγω της μη απορροφητικότητας του εδάφους και των υψομετρικών διαφορών και η κατασκευή αποχετευτικού συστήματος αναμένεται να δώσει λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα της κοινότητας.

       

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλώδιας, Πάμπος Ζορμπάς, τόνισε ότι με το έργο θα εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της Παλώδιας και ζήτησε ταυτόχρονα με το αποχετευτικό λυμάτων να τρέξουν και διαδικασίες για το αποχετευτικό ομβρίων υδάτων.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ επισήμανε πως στο συμβόλαιο για την Παλώδια υπάρχει το δικαίωμα προαίρεσης, να ανατεθεί στους Συμβούλους Μελετητές η εκπόνηση του σχεδιασμού για το αποχετευτικό λυμάτων στην κοινότητα Μονής.

Το ΣΑΛΑ καταβάλλει προσπάθειες να συντομεύσει κατά 5 χρόνια τα χρονοδιαγράμματα για τη Μονή.