Ανησυχίες περί κλεισίματος εταιρειών Forex, οι πλείστες εκ των οποίων εδρεύουν στη Λεμεσό, που θα έχει αποτέλεσμα μαζικές απολύσεις εργαζομένων, εκφράστηκαν από πολίτες στην πρωϊνή ενημερωτική εκπομπή στο Κανάλι 6.

Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφέρεται ότι στις 15 Οκτωβρίου έχει ανασταλεί η άδεια λειτουργίας δύο Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη παροχή η διευκόλυνση εργασιών που δεν αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας τους, ή δεν φαίνεται να συμμορφώνονται διαρκώς με τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας.

Στις 10 Σεπτεμβρίου έχει ανασταλεί η άδεια λειτουργίας ακόμη δύο Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Για το θέμα ο σταθμός μας έχει ζητήσει τοποθετήσεις τόσο την επιτροπή κεφαλαιαγοράς όσο και από το ΕΒΕΛ.