Τις οικονομικές καταστάσεις αλλά και καταγγελίες που έγιναν για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εξέτασε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα μετά από καταγγελία που διερευνήθηκε από το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή στις 3 Ιανουαρίου 2022 το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν εργάστηκε, παρόλο που η ημερομηνία αυτή δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες της.

Η καταγγελία επιβεβαιώθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με λειτουργό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην έκθεση αναφέρεται Αναζητείται νομική βάση στην οποία στηρίχθηκε η παραχώρηση αργίας.

Στην έκθεση της Ελεγκτικής αναφέρεται μια υπόθεση που είχε δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με απόφαση του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κάλυψη, από τον Προϋπολογισμό της Επιτροπής κόστους, ύψους περίπου 10 χιλιάδων ευρώ, για αποχαιρετιστήριο πάρτι που θα γινόταν, με αφορμή την αποχώρηση της Προέδρου από το Συμβούλιο της Επιτροπής, λόγω της λήξης της δεύτερης και τελευταίας θητείας της.

Επισημάναμε, αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, ότι ήταν πρωτοφανές και απαράδεκτο να επωμιστεί ο φορολογούμενος πολίτης, το κόστος του πάρτι και πως η απόφαση του Συμβουλίου, για κάλυψη του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της δαπάνης ενός ιδιωτικού πάρτι, ήταν παράνομη.

Σε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2019 διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην είσπραξη τόσο των διοικητικών προστίμων, όσο και των εισπρακτέων εσόδων από συμβάσεις με εποπτευόμενους.

Παρέμειναν επίσης αρκετές εκκρεμείς υποθέσεις, σε σχέση με προσφυγές για επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν αναγνωρίζει κάποιες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στα ανείσπρακτα διοικητικά πρόστιμα.