Την έγκριση της καταβολής γεωργικών αποζημιώσεων ύψους πέραν των €2,9 εκατ. σε 1.046 δικαιούχους ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι εν λόγω αποζημιώσεις αφορούν στις ζημιές που προκάλεσαν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, που επικράτησαν κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021 – 2022, σε καλλιέργειες φυλλοβόλων, σε εποχιακές και λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, καθώς επίσης και σε πάγιο κεφάλαιο, που είχε ως αποτέλεσμα αριθμός γεωργών να επηρεαστεί.

Ως τούτου κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία η καταβολή ενισχύσεων μέσω του Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου.

Η καταβολή των πιστώσεων σε όλους τους δικαιούχους αναμένεται να καταβληθεί εντός του τρέχοντος μήνα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Γεωργίας με γνώμονα την άμεση ανακούφιση των πληγέντων γεωργών, προχωρά στην καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες έπληξαν καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.