Το Υπουργείο Εσωτερικών επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς του κράτους, αναφέρει σε απάντησή του στην ανακοίνωση της ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την διεξαγωγή ελέγχου του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, δηλώνοντας σιγουριά ότι ο ίδιος σεβασμός θα επιδειχθεί και από τον ίδιο τον Γενικό Ελεγκτή εν αναμονή της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση με την οποία απαντά στην Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι γίνεται λόγος από την Ελεγκτική Υπηρεσία για δήθεν άρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών να παραχωρήσει αντίγραφα φακέλων πολιτογραφηθέντων προσώπων στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος και προσθέτει ότι με τη λήψη της επιστολής του Γενικού Ελεγκτή ημερομηνίας 24ης Αυγούστου 2020, με την οποία ζητείτο η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου στο αρχείο πολιτογραφηθέντων, το Υπουργείο Εσωτερικών απευθύνθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ζητώντας γνωμάτευση κατά πόσο πρέπει και ποιες πληροφορίες να δοθούν στον Γενικό Ελεγκτή.

Ακολούθως το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι η σύσταση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεσμεύει και το ΥΠΕΣ στον τρόπο διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών.

Πηγή: ΚΥΠΕ