Τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυριάκος Κούσιος, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για ιστορική μέρα για το κοινωνικό κράτος.

Ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός καθορίζεται στα 940 ευρώ. Για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης θα είναι 885 ευρώ. Η εφαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού αρχίζει την 1.1.2023, με μια μεταβατική περίοδο για να μπορέσει η οικονομία και οι εργοδότες να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή, όπως είπε ο κ. Κούσιος.

Στις δηλώσεις του ο κ. Κούσιος ανέφερε πως από τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού επωφελούνται ουσιαστικά 40 χιλιάδες χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας με ένα πολύ σημαντικό ποσό. «Η αύξηση σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι της τάξης του 30%, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται θετικά σε μικρότερο βαθμό ένα άλλο μέρος των εργαζομένων συμπολιτών μας που ανέρχονται σε πέραν των 60 χιλιάδων», πρόσθεσε.

Ο κ. Κούσιος σημείωσε πως αυτή είναι μια ιστορική μέρα για το Υπουργείο Εργασίας, για τις εργασιακές σχέσεις, για το κράτος πρόνοιας, το κοινωνικό κράτος που οραματίστηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Όπως ήταν και οι προγραμματικές δηλώσεις και η πολιτική βούληση και απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη «έχουμε σήμερα τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού», ανέφερε.

Είπε πως έγινε προσπάθεια να συγκεραστούν οι εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις των πλευρών και να καταλήξουν σε ένα σημείο ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατό πιο αποδεκτό από τις πλευρές και κυρίως να υλοποιείται ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται το Διάταγμα, δηλαδή ο κάθε συμπολίτης μας να αμείβεται με ένα ελάχιστο μισθό.

«Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό μπορέσαμε να συγκεράσουμε τις απόψεις και μπορέσαμε μέσα από αυτό τον παραγωγικό διάλογο να καταλήξουμε σε ένα Διάταγμα, με βάση το οποίο ο Κατώτατος Εθνικός Μισθός καθορίζεται στα 940 ευρώ», ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας.

Διευκρίνισε πως για τους έξι πρώτους μήνες απασχόλησης ο μισθός αυτός θα είναι 885 ευρώ. «Εάν όμως υπάρχει συνεχής εργοδότηση στον ίδιο εργοδότη για έξι μήνες, είτε πριν την εφαρμογή του Διατάγματος για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, είτε συμπληρώνονται έξι μήνες με την εφαρμογή του τότε ο εργοδοτούμενος ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλοπάτι των 940 ευρώ», πρόσθεσε.

Είπε πως η εφαρμογή ξεκινά την 1.1.2023, σημειώνοντας πως υπάρχει μια μεταβατική περίοδος για να μπορέσει η οικονομία και οι εργοδότες να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή.

Σε αυτό το Διάταγμα εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες εργοδοτουμένων. Αυτές οι κατηγορίες είναι όσοι εργάζονται στη γεωργοκτηνοτροφία, οι οικιακοί βοηθοί και όσοι εργάζονται στη ναυτιλία.

Εξαιρούνται επίσης από το Διάταγμα όσοι τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης μέσα από σύμβαση, έθιμο, πρακτική ή άλλο Διάταγμα, πρόσθεσε ο κ. Κούσιος. Αν ένας εργοδοτούμενος έχει καλύτερα οφέλη από αυτά που προβλέπει το Διάταγμα με κανένα τρόπο τα καλύτερα οφέλη δεν επηρεάζονται, εξήγησε.

Ακόμη, είπε, εξαιρούνται άτομα τα οποία λαμβάνουν κατάρτιση ή εκπαίδευση για απόκτηση πτυχίου ή επαγγελματικού προσόντος.

Εξάλλου, όταν ο εργοδότης προσφέρει σίτιση και στέγαση θα μπορεί με συμφωνία μεταξύ των μερών να αφαιρείται από το ποσό σε χρήμα 15% για τη σίτιση και 10% για τη στέγαση. Αυτό είναι επιτρεπτό μόνο στην περίπτωση συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου. Ο τελευταίος μπορεί με προειδοποίηση 45 ημερών προς τον εργοδότη να απαλλαγεί από αυτό το μέρος της συμφωνίας, είπε ο Υπουργός Εργασίας.

Για εποχιακούς εργάτες ηλικίας μέχρι 18 ετών, με την εποχιακή εργασία να καθορίζεται στο ανώτατο όριο των δύο μηνών, ο Υπουργός Εργασίας είπε πως μπορεί να αποκόπτεται ποσοστό 25% από τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό.

Ο κ. Κούσιος εξήγησε ακόμη πως αν αποκόπτονται ποσά για τη σίτιση και τη στέγαση, δεν μπορεί να αποκόπτεται και το 25%.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Υπουργός Εργασίας είπε πως η πρώτη αναπροσαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού θα γίνει την 1.1.2024 και από εκεί και πέρα κάθε δυο χρόνια.

Πρόσθεσε πως συγκροτείται μια εννεαμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από 3 εκπροσώπους του συνδικαλιστικού κινήματος, 3 εκπροσώπους των εργοδοτών και 3 πανεπιστημιακούς ή εμπειρογνώμονες για εργασιακά θέματα, οι οποίοι συμβουλεύουν το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο με τη σειρά του συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος υποβάλλει αιτιολογημένη έκθεση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού.

Ο κ. Κούσιος διευκρίνισε πως τα κριτήρια για την αναπροσαρμογή είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο προσχέδιο της οδηγίας που αναμένεται να εφαρμοστεί τον ερχόμενο Οκτώβριο και λαμβάνουν υπόψη την αγοραστική δύναμη του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, τις τάσεις στα επίπεδα απασχόλησης και τα ποσοστά ανεργίας, τη διαφοροποίηση στην οικονομική ανάπτυξη και στα επίπεδα παραγωγικότητας, τη διαφοροποίηση και τις τάσεις στα επίπεδα απολαβών και την κατανομή τους, τις επιπτώσεις που οποιαδήποτε μεταβολή του κατώτατου μισθού θα έχει στα επίπεδα απασχόλησης, τους δείκτες σχετικής και απόλυτης φτώχειας, το κόστος διαβίωσης και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ακόμη πως το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο και την πιστή εφαρμογή του Διατάγματος. Τόνισε πως με κανένα τρόπο το Υπουργείο Εργασίας και ο νυν Υπουργός δεν θα επιτρέψουν εκτροπή από τις πρόνοιες του συγκεκριμένου διατάγματος. «Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να εκμεταλλευτεί είτε ατέλειες λεκτικές, ή νομικές ή άλλως πως», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν τα 940 ευρώ αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ώρες εργασίας, ο κ. Κούσιος είπε πως έχει δεσμευτεί ότι εντός Σεπτεμβρίου θα καλέσει το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για να συζητήσουν θέματα ωραρίου και θέματα αργιών».

Είπε πως η ρύθμιση που γίνεται με το Διάταγμα είναι πολύ απλή, αφού ισχύουν τα 940 ευρώ για πλήρη απασχόληση με ωράριο ανά τομέα οικονομίας ή οικονομικής δραστηριότητας όπως εφαρμόζεται σήμερα.

Παράλληλα, σημείωσε πως το Υπουργείο Εργασίας είναι πρόθυμο να συμβάλει στο να υπάρξει μια κατάληξη στο θέμα που υπάρχει μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικού κινήματος για το ωράριο συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

«Επειδή έχουν αναφυεί διαφορές μεταξύ των εργοδοτών και του συνδικαλιστικού κινήματος το Υπουργείο είναι πρόθυμο να αναλάβει μέσα στα πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικό Σώματος να συζητήσει όλα αυτά που έχουν εγερθεί», είπε ο κ. Κούσιος.

Σημείωσε πως έχει ζητήσει από τους κοινωνικούς εταίρους αν θέλουν να συζητηθούν οποιαδήποτε άλλα θέματα το επόμενο δεκαήμερο να αποστείλουν επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας με την οποία να αναφέρονται στα θέματα αυτά.

Ο Υπουργός Εργασίας επεσήμανε στις δηλώσεις του πως «οι κοινωνικοί εταίροι απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι κυριαρχούνται από αισθήματα ευθύνης, σοβαρότητα και υπευθυνότητα».

Πρόσθεσε πως σε όλη τη διαβούλευση συνέδραμαν όλα τα μέρη για να μπορέσουν να καταλήξουν στο καλύτερο υπό τις περιστάσεις δυνατό αποτέλεσμα.

Ο κ. Κούσιος είπε, εξάλλου, πως κανείς δεν μπορεί να πει πως με αυτό τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό ικανοποιούνται όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Σημείωσε, ωστόσο, πως παρά τις σημαντικότατες διαφορές μεταξύ της εργοδοτικής πλευράς και των συντεχνιών, «μπορέσαμε μέσα από διάλογο να καταλήξουμε κάπου», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχουν ενστάσεις και από την εργοδοτική πλευρά και από τη συντεχνιακή πλευρά. Πρόσθεσε πως εντούτοις τους ευχαριστεί για τη συνδρομή τους και για τον τρόπο που διεξήγαγαν τη διαβούλευση.

Επίσης ευχαρίστησε τη Νομική Υπηρεσία, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ζαχαριάδη, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Άντη Αποστόλου, τον Φάνο Κουρουφέξη συνεργάτη της προκατόχου του και τώρα Λειτουργό Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας καθώς και την επικεφαλής του Γραφείου του, Όλγα Παπαδήμου.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην προκάτοχό του, Ζέτα Αιμιλιανίδου, σημειώνοντας πως εάν αυτή δεν τροχιοδρομούσε τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό δεν θα είχαν καταλήξει στη θεσμοθέτηση αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης. Είπε πως θεωρεί πως η εκπλήρωση αυτού του στόχου που η ίδια είχε θέσει αποτελεί ένα μνημόσυνο για αυτήν.

Επίσης ο κ. Κούσιος εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και για την καθοριστική και πολύτιμη καθοδήγησή του όλη αυτή την περίοδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ