Μέχρι την 14η Απριλίου 2020, έχουν αναφερθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 697 περιπτώσεις COVID-19 και 17 θάνατοι (θνητότητα: 2,4%).

Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, το 22,9% είναι εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας, από τους οποίους το 5,3% είναι γιατροί, 11,9% νοσηλευτές, 1,3% άλλα επαγγέλματα υγείας και 4,4% βοηθητικό προσωπικό.

Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 47 έτη και το 51,0% αφορά άνδρες.

Οι περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης είναι 479 (83,5% από τις 574 περιπτώσεις που είναι γνωστό το επιδημιολογικό ιστορικό). Από αυτές, 77 (16,1%) καταγράφηκαν στον Δήμο Αραδίππου και 49 (10,0%) είχαν σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Συνολικά, 21,5% των περιπτώσεων COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή φροντίδα, εκ των οποίων 87 (58,0%) έχουν ήδη πάρει εξιτήριο.

Η διάμεση ηλικία όλων των νοσηλευόμενων ασθενών είναι τα 63 έτη, με το 68% να αφορά άνδρες.

Δεκατέσσερα άτομα (9,3% των νοσηλευόμενων) βρίσκονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) (για ολόκληρη την ημέρα ή μέρος της ημέρας εάν απεβίωσαν, μεταφέρθηκαν σε άλλη υγειονομική μονάδα ή εξήλθαν του νοσοκομείου).

Μέχρι την 14η Απριλίου, έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί 20.517 διαγνωστικές εξετάσεις (2.342,3 ανά 100.000 πληθυσμού). 

Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι την 14η Απριλίου, έχουν αναφερθεί 697 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19.

O διάμεσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την ημερομηνία της δειγματοληψίας είναι 4 μέρες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για 11 περιστατικά, η ημερομηνία συλλογής του δείγματος ήταν πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ως αποτέλεσμα της άμεσης εξέτασης ατόμων που είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο ή πιθανό περιστατικό COVID-19.

Μέχρι την 14η Απριλίου, η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών του COVID-19 (ανά 100.000 κατοίκους), ένα μέτρο που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επιπολασμός ενεργής νόσου), είναι 44,9 ανά 100.000 κατοίκους.

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων COVID-19, το 51% αφορά σε άνδρες και το 49% σε γυναίκες. Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 47 έτη.

Ανά ηλικιακές ομάδες: 37 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-17 ετών (5,4%), 474 ενήλικοι ηλικίας 18-59 ετών (68,6%) και 180 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (26,0%). Η ηλικία 6 περιπτώσεων δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί.Μεταξύ όλων των περιπτώσεων, 245 (35,2%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 198 (28,4%) στην επαρχία Λάρνακας, 124 (17,8%) στην επαρχία Πάφου, 75 (10,8%) στην επαρχία Λεμεσού, 38 (5,5%) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και 17 περιστατικά (2,4%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία.

Σημειώνεται ότι 113 περιπτώσεις (16,2%) αναφέρθηκαν στην Αραδίππου, δήμο της επαρχίας Λάρνακας. Οι περιπτώσεις στην Αραδίππου, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου σε μία τοπική μονάδα παραγωγής ενός αρτοποιείου, είναι κυρίως άνδρες (58,4%) και η διάμεση ηλικία είναι τα 49 έτη. Εξαιρώντας το συγκεκριμένο δίκτυο, οι περιπτώσεις είναι κυρίως γυναίκες (55,3%) και η διάμεση ηλικία είναι 56 έτη.

Μέχρι την 14η Απριλίου, ο τρόπος έκθεσης είναι διαθέσιμος για 574 περιπτώσεις (82,4%), ενώ για 123 (17,6%) περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Από αυτές τις περιπτώσεις, το 16,5% είχε πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού ή έμενε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των 14 ημερών πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Οι περιπτώσεις αυτές είχαν κυρίως άμεση σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Εγχώρια μετάδοση καταγράφηκε στο 83,5% των περιπτώσεων (επί 574 με γνωστό τρόπο έκθεσης), εκ των οποίων το 10% είχε σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Στην Αραδίππου (δήμο της επαρχίας Λάρνακας) έχουν καταγραφεί 113 περιπτώσεις, 77 (68,1%) περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης, ενώ 7 (6,2%) περιστατικά είχαν πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού. Για 29 (25,7%) περιπτώσεις στην Αραδίππου, δεν έχει καταγραφεί ακόμα το επιδημιολογικό ιστορικό. 

Από τα 697 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19, υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες για το 95,4%, εκ των οποίων το 26,2% δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση και το 73,8% ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα. Τα πιο συχνά αναφερόμενά συμπτώματα είναι: πυρετός (41,8%), βήχας (36,3%), μυαλγία (26,9%), πονόλαιμος (20,3%) ανοσμία (19,6%) και δυσκολία στην αναπνοή (19,6%). Άλλα αναφερόμενα συμπτώματα είναι η καταρροή, η διάρροια και ο πονοκέφαλος. 

Υποκείμενα νοσήματα

Δεδομένα για υποκείμενα νοσήματα σε άτομα με COVID-19 ήταν διαθέσιμα για 564 (80,9%) περιπτώσεις. Από αυτές, 248 (44%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα. Τα πιο συχνά υποκείμενα νοσήματα ήταν: υπέρταση (18,3%), διαβήτης (61/552, 11,1%),  καρδιακές παθήσεις (9,9%) κακοήθειες (3,9%). Άλλες αναφερόμενες συν-νοσηρότητες ήταν η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αυτοάνοσες νόσοι και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. 

Θάνατοι

Μέχρι την 14η Απριλίου, αναφέρθηκαν 17 θάνατοι στην Κύπρο σε περιστατικά με COVID-19 (θνητότητα: 2,4%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 1,9. Δεκατρείς θάνατοι (76,5%) σημειώθηκαν σε άνδρες και τέσσερις (23,5%) σε γυναίκες.

Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους είναι τα 76 έτη.

Έξι θάνατοι δηλώθηκαν στην επαρχία της Λάρνακας, πέντε στην επαρχία Πάφου και από δύο στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού και ελεύθερης Αμμοχώστου. Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου ήταν 6,5 μέρες (πληροφορία για την ημερομηνία δειγματοληψίας είναι διαθέσιμη προς το παρόν για 16 περιπτώσεις).

Από τις 17 καταγεγραμμένες περιπτώσεις θανάτου, 10 είχαν εισέλθει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με διάμεση διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ τις 7 ημέρες.

Σημειώνεται ότι σε 12 θανάτους, υποκείμενη αιτία θανάτου καταγράφηκε η νόσος COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 1,8%).

Συνολικά, 21,5% των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη, εκ των οποίων 87 (58,5%) έχουν πάρει εξιτήριο. Στις περιπτώσεις όπου η ηλικία είναι διαθέσιμη, η διάμεσος ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 63 έτη.

Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως άνδρες (66,7%). Συνολικά, 27 ασθενείς (18% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ4), εκ των οποίων οι 14 (9,3% από το σύνολο νοσηλευόμενων) βρίσκονταν ακόμα σε ΜΕΘ (μέχρι την 14η Απριλίου). Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ είναι τα 69 έτη. Ο αριθμός ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (σε ΜΕΘ) ανά 100.000 κατοίκους είναι 1,6.

Για λόγους σύγκρισης, η Ιταλία γενικά και η Λομβαρδία ειδικότερα ανέφεραν τους μεγαλύτερους αριθμούς, ήτοι 6,7 ανά 100.000 κατοίκους  και 13,8 ανά 100.000 κατοίκους αντίστοιχα, την 3η Απριλίου 2020. Οι αριθμοί την 14η Απριλίου σε Ιταλία και Λομβαρδία ήταν 5,3 ανά 100.000 κατοίκους.

Μέχρι την 14η Απριλίου, 9,3% περιπτώσεις COVID-19 έχουν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις που έγιναν μετά τη διάγνωσή τους. Ο διάμεσος χρόνος μεταξύ του δεύτερου αρνητικού αποτελέσματος και της πρώτης δειγματοληψίας για τη διάγνωση της COVID-19 είναι 16 ημέρες.