Ευρεία σύσκεψη, υπό την προεδρία του Προέδρου του ΣΑΛΑ, Δημάρχου Λεμεσού, πραγματοποιήθηκε το πρωί με στόχο να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την διαχείριση των υδάτων που καταλήγουν στην αλυκή Ακρωτηρίου.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του κοινοτάρχη Ακρωτηρίου.

Στην διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε σχετική μελέτη που είχε ετοιμαστεί παλαιότερα από το Υπουργείο Μεταφορών.

Μιλώντας στο ΚΑΝΑΛΙ 6 ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ Γιάννης Τσουλόφτας είπε ότι αποφασίστηκε στην σύσκεψη να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης η οποία θα λαμβάνει υπόψην και τις νέες αναπτύξεις που προγραμματίζονται να γίνουν στην περιοχή και οι οποίες θα αλλάξουν την γεωμορφολογία του εδάφους καθώς και τον τρόπο που θα καταλήγει το νερό στην αλυκή.

Μετά από οδηγίες του Δημάρχου Λεμεσού, δόθηκε χρόνος μερικές μέρες σε όλους τους εμπλεκόμενους, να ετοιμάσουν τυχόν εισηγήσεις για το θέμα, έτσι ώστε να υποβληθούν μαζί με το αίτημα στο Υπουργείο για επικαιροποίηση της μελέτης.