Την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να  προχωρήσει συστηματικά σε διάλογο με το ΤΕΠΑΚ με στόχο αφενός τη βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς που επιτελείται σε αυτό κι αφετέρου την υλοποίηση με τον καλύτερο τρόπο των πρωτεραιοτήτων και στόχων του Υπουργειου μέσω των προγραμματων του, εξεφρασε η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία επισκέφθηκε σήμερα το Τεχνολογικο Πανεπιστήμιο.

Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτης Ζαφείρης, τόνισε πως μεγάλη πρωτεραιότητα για το πανεπιστήμιο αποτελεί το να προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα στα Αγγλικά λόγω και της Συμμαχίας του Ευρωπαϊκου Τεχνολογικού πανεπιστημίου στην οποία μετέχει, το θέμα του προυπολογισμού, ενώ ανήγγειλε την κατάθεση σύντομα πρόσθετου αναπτυξιακού προϋπολογισμου για τις φοιτιτικές εστίες στο Βερεγγάρια.