Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, καλωσόρισε την έναρξη από σήμερα των εργασιών του Μονοθυριδικού Ναυτιλιακού Κέντρου Εξυπηρέτησης (One-Stop-Shipping-Centre) στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη Λεμεσό.

Υπέδειξε δε, πως η σημαντική αυτή εξέλιξη αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό βήμα προς την δέσμευση της Κυβέρνησης να αναβαθμίσει περαιτέρω την θέση της Κύπρου ως ένα ισχυρό ναυτιλιακό κέντρο.

Ο Διευθυντής του  Ναυτιλιακού επιμελητηρίου Θωμάς Καζάκος  σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Κανάλι 6, επισήμανε πως η ίδρυση του Μονοθυριδικού Ναυτιλιακού Κέντρου Εξυπηρέτησης ήταν ένα μακροχρόνιο αίτημα του Επιμελητηρίου.

Τόνισε πως στόχος είναι  εξελιχθεί ουσιαστικά σε μια πλήρως ανεπτυγμένη υπηρεσία “Fast-Track” με άμεση και γρήγορη πρόσβαση, προτεραιότητα σε όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές και υπουργεία από το υφυπουργείο στη Λεμεσό.

Ο Θωμάς Καζάκος μας είπε  ακόμη, πως ο καλύτερος τρόπος προβολής της  Κυπριακής Ναυτιλίας είναι η ενημέρωση των Ναυτιλιακών Εταιρειών ότι στην Κύπρο απ’ όπου κι αν προέρχονται θα τυγχάνουν πραγματικά άμεσης εξυπηρέτησης στο αρμόδιο Υφυπουργείο.