Με δρόμο χωρίς επιστροφή μοιάζουν να είναι οι αλλαγές που προωθούνται στις βιομηχανική περιοχή Βασιλικού, κάτι που επηρεάζει και άλλες περιοχές όπως την βιομηχανική περιοχή Αγίου Σύλα.

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής όπου όπως πληροφορείται ο Σταθμός πλειοψηφικά αποφασίστηκε ότι οι σχετικοί κανονισμοί θα οδηγηθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση.

Οι προωθούμενες αλλαγές στο Βασιλικό σχετίζονται με το φυσικό αέριο, αφορούν την κατηγορία ζωνών Α’.

Το θέμα που προκύπτει ωστόσο, αφορά την βιομηχανική περιοχή του Αγίου Σύλα η οποία είναι μεικτή, δηλαδή υπάρχουν βιομηχανίες κατηγορίας Α και Β’. Για τον λόγο αυτό δήμος Ύψωνα αντιδρά επειδή η εξέλιξη, θα σημάνει την δυνατότητα δημιουργίας βαρέων βιομηχανικών μονάδων και ιδιαίτερα μονάδων παραγωγής ενέργειας με την μέθοδο της πυρόλυσης.
Για το θέμα αυτό είχε σήμερα συνάντηση ο δήμαρχος του Ύψωνα Παντελής Γεωργίου με τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου.

Σε δηλώσεις του στο Κανάλι 6 ο δήμαρχος Ύψωνα επισήμανε ότι ο αναφέρθηκαν όλες οι πιθανές επιπτώσεις. Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σύλα λειτουργούν βιομηχανίες παρασκευής τροφήμων κάτι που δεν συμβαδίζει με την πρόθεση για δημιουργία μονάδας που θα προβαίνει σε καύση για παραγωγή ρεύματος. Επίσης τονίστηκε ότι οι επιπτώσεις από τις εκπομπές αερίων ρύπων πάνω από τη Λεμεσό θα επηρεάσουν την καθημερινότητα όλων των πολιτών.

Ο Υπουργός Ενέργειας άκουσε τις ανησυχίες, θα εξετάσει το ζήτημα και δεν αποκλείεται να προκύψει νέα συνάντηση.