Στα 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ευρωζώνη και στα 34,0 δισεκατομμύρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν τον Ιούνιο του 2022 το έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορίου σε αγαθά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Όλα τα κράτη μέλη, εκτός από την Κύπρο και τη Δανία, κατέγραψαν αύξηση στις εξαγωγές προς χώρες εκτός της ΕΕ τον Ιούνιο του 2022 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021.

Η Κύπρος κατέγραψε μείωση κατά 12,2% ενώ η Δανία κατέγραψε μείωση κατά 2,4%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις εξαγωγές σε χώρες εκτός της ΕΕ καταγράφηκαν στη Σλοβενία (αύξηση 109,4%) και στην Ελλάδα (αύξηση 75,6%).

Όσον αφορά τις εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον φετινό Ιούνιο σε σύγκριση με πέρυσι καταγράφηκαν στην Κύπρο (αύξηση 130,1%) και στην Ελλάδα (αύξηση 100,4%).

Όλα σχεδόν τα κράτη μέλη κατέγραψαν αυξήσεις στις εισαγωγές, εκτός από τη Λετονία (όπου καταγράφηκε μείωση 24,8%) και το Λουξεμβούργο (μείωση 20,1%).

Όπως αναφέρεται, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις εξαγωγές σε αγαθά από την ευρωζώνη στον υπόλοιπο κόσμο τον περασμένο Ιούνιο καταγράφουν όγκο εξαγωγών αξίας 252,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά 20,1% μεγαλύτερο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 (όταν βρισκόταν στα 210,0 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι εισαγωγές στην ευρωζώνη από τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο του 2022 ανήλθαν σε 276,8 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 43,5% περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο (192,9 δισεκατομμύρια ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα στην ευρωζώνη για την εμπορία αγαθών τον περασμένο Ιούνιο βρισκόταν στα 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021 όταν είχε καταγραφεί εμπορικό πλεόνασμα 17,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο όγκος εμπορίου σε αγαθά εντός της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 24,2% στα 236,4 δισεκατομμύρια φέτος τον Ιούνιο σε σχέση με πέρυσι.

Συνολικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι εξαγωγές αγαθών από την ευρωζώνη ανήλθαν στα 1393,1 δισεκατομμύρια ευρώ (αύξηση 18,7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021) και οι εισαγωγές ανήλθαν στα 1533,6 δισεκατομμύρια ευρώ (αύξηση 43,0% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021).

Το συνολικό εμπορικό έλλειμμα σε αγαθά της ευρωζώνης για το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθε στα 140,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο πέρσι είχε καταγραφεί πλεόνασμα ύψους 100,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο όγκος του εμπορίου εντός της ευρωζώνης τους πρώτους έξι μήνες του χρόνου ανήλθε στα 1328,5 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 26,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο καταγράφουν όγκο εξαγωγών αξίας 224,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά 19,4% μεγαλύτερο σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο (188,3 δισεκατομμύρια).

Οι εισαγωγές στην ΕΕ από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν στα 258,9 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 48,5% περισσότερες σε σύγκριση με τον περσινό Ιούνιο (174,3 δισεκατομμύρια).

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα στην ΕΕ για την εμπορία αγαθών τον περασμένο Ιούνιο βρισκόταν στα 34,0 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021 όταν είχε καταγραφεί εμπορικό πλεόνασμα 14,0 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο όγκος εμπορίου σε αγαθά εντός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 23% στα 366,6 δισεκατομμύρια φέτος τον Ιούνιο σε σχέση με πέρσι.

Συνολικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι εξαγωγές αγαθών από την ΕΕ ανήλθαν στα 1237,3 δισεκατομμύρια ευρώ (αύξηση 17,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021) και οι εισαγωγές ανήλθαν στα 1438,0 δισεκατομμύρια ευρώ (αύξηση 48,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021).

Το συνολικό εμπορικό έλλειμμα σε αγαθά της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθε στα 200,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο πέρσι είχε καταγραφεί πλεόνασμα ύψους 83,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο όγκος του εμπορίου εντός της ΕΕ τους πρώτους έξι μήνες του χρόνου ανήλθε στα 2064,5 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 24,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Αύξηση εμπορικού ελλείμματος της ΕΕ στην ενέργεια

—————————-

Το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο τομέας στον οποίο καταγράφηκε η υψηλότερη αύξηση στις εισαγωγές στην ΕΕ ήταν η ενέργεια, ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση στις εξαγωγές ενέργειας.

Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει αξιοσημείωτη αύξηση στο εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ στην ενέργεια, από 105,6 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 290,8 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος.

Η μεγαλύτερη αύξηση στις εξαγωγές αγαθών από την ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2022 καταγράφηκε στις εξαγωγές στις ΗΠΑ (αύξηση 29,1%) κυρίως στους τομείς των χημικών, του μηχανικού εξοπλισμού και των οχημάτων.

Την ίδια περίοδο, τη μεγαλύτερη αύξηση στις εισαγωγές προς την ΕΕ κατέγραψε η Νορβηγία (αύξηση 142,7%), κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ