Χαμηλότερες από τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν την πανδημία το 2019, αλλά σχεδόν στα ίδια επίπεδα και αυξημένες σε σχέση με το 2020 και το 2021, ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2022 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.                                                                                                                                                                                                                                               Όσον αφορά την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την οικονομική δραστηριότητα ανά κράτος μέλος, η Κύπρος είναι η χώρα με την πέμπτη μεγαλύτερη αύξηση εκπομπών (αύξηση 14%) το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που βρίσκεται στο 6%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι αυξήσεις που καταγράφονται συνδέονται με τις επιπτώσεις της οικονομικής ανάκαμψης που ακολούθησε μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του έτους για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2022 καταγράφηκαν εκπομπές συνολικά 1029 εκατομμύρια τόνων ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα (μονάδα μέτρησης των επιπτώσεων διάφορων εκπομπών του θερμοκηπίου στην κλιματική αλλαγή).

Οι εκπομπές αυτές αποτελούν αύξηση 7% και 6% αντίστοιχα σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο το 2020 και το 2021. Ωστόσο οι εκπομπές παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που καταγράφηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2019, όταν η οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα εκπομπές συνολικά 1035 εκατομμύρια τόνων ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν αυξημένες σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, με τις μόνες χώρες στις οποίες καταγράφηκε μείωση το 2022 να είναι οι Κάτω Χώρες (μείωση 9%) και η Φινλανδία (1%).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ πρώτου τριμήνου 2021 και 2022 καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (αύξηση 38%), τη Μάλτα (21%) και την Ιρλανδία (20%).

Στην Κύπρο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν κατά 14% το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021.

Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2020 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, σημειώνεται πως σχεδόν όλα τα κράτη μέλη κατέγραψαν πτώση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά τα πρώτα στάδια της πανδημίας.

Στην Κύπρο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είχαν αυξηθεί κατά σχεδόν 1% (0,8%) το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019.

Οι τομείς της οικονομίας που ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές το πρώτο τρίμηνο του 2022 στην ΕΕ ήταν τα νοικοκυριά (24%), η παροχή ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου (21%) και οι κατασκευές (20%). Ακολουθούν η γεωργία (12%) και οι μεταφορές και η αποθήκευση (10%).

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν σε όλους τους τομείς σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, με την εξαίρεση των εκπομπών από τα νοικοκυριά οι οποίες έμειναν στα ίδια επίπεδα (245 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης (αύξηση 21%), της εξόρυξης (15%) και των κατασκευών (11%).