Σειρά σημαντικών αποφάσεων για θέματα που αφορούν στη δημόσια και ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο, έλαβε σήμερα η 32η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, αμέσως μετά το πέρας της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Συνόδου και Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης είπε πως «είχαμε την ευκαιρία σήμερα να φιλοξενήσαμε στη Λεμεσό και στο ΤΕΠΑΚ την 32η Γενική Συνέλευση Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήσαμε αρκετά θέματα τα οποία αφορούν τη δημόσια και ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανάμεσα στα οποία και τρία σημαντικά θέματα».

Το πρώτο θέμα, ανέφερε ο Πρόεδρος της Συνόδου, αφορούσε το πρόγραμμα «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με τη Βιομηχανία» το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης φοιτητών και φοιτητριών στην αγορά εργασίας. Κατά τη Σύνοδο, πρόσθεσε, έγινε αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κυπριακά Πανεπιστήμια, και συζητήθηκαν οι τρόποι και οι δυνατότητες συνέχισης του προγράμματος, με τη συμβολή της πολιτείας και του Υπουργείου Οικονομικών.

Το δεύτερο θέμα, συνέχισε, αφορούσε την κοινοπραξία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών, στην οποία, επίσης, συμμετέχουν όλα τα Πανεπιστήμια. Όπως είπε, τα μέλη της Συνόδου έτυχαν ενημέρωσης για την πρόοδο της Κοινοπραξίας και συζήτησαν τρόπους ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των Πανεπιστημίων σε βάσεις δεδομένων και πηγές περιοδικών με χαμηλότερο κόστος.

Το τρίτο θέμα, ανέφερε ο Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, αφορούσε το πάγιο αίτημα των δημόσιων Πανεπιστημίων να προσφέρουν προγράμματα σπουδών και σε άλλες γλώσσες. «Η Σύνοδος αποφάσισε, ως θέμα αρχής, να καλέσει την πολιτεία όπως προχωρήσει άμεσα, μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τη νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα επιτρέψει στα δημόσια Πανεπιστήμια να προσφέρουν, σε προπτυχιακό επίπεδο, προγράμματα σπουδών και σε άλλες γλώσσες», σημείωσε ο Πρόεδρος της Συνόδου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ανέφερε πως το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή εδώ και πέντε χρόνια «και δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει προς ψήφιση για πολλούς και διάφορους λόγους».

«Η Σύνοδος, με την ομόφωνη απόφασή της, ζητά την άμεση νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος αυτού», κατέληξε ο Καθηγητής Ζαφείρης.