Μέχρι και την 31η Μαρτίου απαγορεύεται η συγκέντρωση και η παραμονή στον ίδιο, ενιαίο κλειστό χώρο, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσεως, δηλαδή σε Θέατρα, Σινεμά, Εστιατόρια, Καφετέριες, Μπαρ, Παγωταρίες και Αίθουσες Εκδηλώσεων, πέραν των 75 ατόμων συνολικά, αναφέρει διάταγμα του Υπουργού Υγείας, δυνάμει του Περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, μετά από χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που πάρθηκε στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, ο Υπουργός Υγείας έχει εκδώσει Διάταγμα, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχει το άρθρο 6 (γ) και (δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260.

Διευκρινιστικά και προς ερμηνεία του «ενιαίου κλειστού χώρου, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσεως», νοούνται χώροι όπως: Θέατρα, Σινεμά, Εστιατόρια, Καφετέριες, Μπαρ, Παγωταρίες, Αίθουσες Εκδηλώσεων.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται πως η επιλογή του αριθμού των 75 ατόμων έγινε στη βάση πληθυσμιακών δεδομένων και επιδημιολογικών κριτηρίων, κατόπιν συστάσεων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Η απαγόρευση ισχύει και για οποιονδήποτε κλειστό ενιαίο χώρο σίτισης, ψυχαγωγίας ή αναψυχής που βρίσκεται εντός εμπορικού κέντρου, υπεραγοράς, ξενοδοχείου, νοσοκομείου, αεροδρομίου, στρατοπέδου, ή άλλου ιδιωτικού ή δημόσιου χώρου μαζικής χρήσεως, χωρίς επαρκή διαχωριστικά μέτρα που να αποτρέπουν τη συγκέντρωση πέραν των 75 ατόμων για αρκετή ώρα στο ίδιο σημείο.

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση δεν ισχύει για συγκεντρώσεις πέραν των 75 ατόμων που εμπίπτουν στην καθιερωμένη και συνήθη επιτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων, όπως γραφεία, εταιρείες, βιομηχανία, κτλ., εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής και για περιπτώσεις σύντομης διακίνησης εντός του εν λόγω χώρου, ή από και προς αυτόν, όπως είναι τα εμπορικά κέντρα, οι υπεραγορές και άλλοι χώροι, στους οποίους οι επισκέπτες θα διακινούνται και δεν θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο.

Το Διάταγμα έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΚΥΠΕ