Υπογράφηκε χθες το Συμβόλαιο για την Ανάπλαση του Παραδοσιακού Πυρήνα της Κοινότητας Απεσιάς – Φάση Β’.

Το Συμβόλαιο υπογράφηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κυριάκο Κούνδουρο και από τον Διευθυντή της Εργοληπτικής Εταιρείας MAKWAYLTD Γεώργιο Μακρίδη, εκ μέρους της Αναδόχου Εταιρείας.

Το έργο που αναμένεται να στοιχίσει γύρω στο ένα εκατομμύριο 960 χιλιάδες ευρώ, χρηματοδοτείται κατά 90% από το Τμήμα Πολεοδομίας και κατά 10% από το ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Απεσιάς.

Οι εργασίες του Συμβολαίου αφορούν στην ανάπλαση και πεζοδρομοποίηση δρόμων του Πυρήνα, υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας, δημιουργία καθιστικών χώρων με φυτεμένα στέγαστρα, δαπεδοστρώσεις, αστικό εξοπλισμό, φωτισμό και φυτεύσεις. Αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίοδο 24 μηνών.

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού του έργου δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη του Τρέμιθου, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο με τα διακόσια αιωνόβια δέντρα της Κύπρου και αποτελεί το χαρακτηριστικό τοπόσημο της Κοινότητας.

Το Έργο αποτελεί την τελική φάση της αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος της Κοινότητας και έχει ως σκοπό να παραδοθεί ένα ποιοτικό ανθρωποκεντρικό περιβάλλον, το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αποτελέσει βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητας.