Αλεξίσφαιρα τζάμια προβλέπονται στα έγγραφα του διαγωνισμού

Υπερβολικές και περιοριστικές τεχνικές προδιαγραφές, που επιβαρύνουν αχρείαστα τον προύπολογισμό της ανέγερσης φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ στο Βερεγγάρια, εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία σε προκαταρκτικό έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού.

Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο εκπρόσωπος της Μάριος Πετρίδης, η Ελεγκτική Υπηρεσία έθεσε με επιστολή τα ερωτήματα προέκυψαν στον πρύτανη του πανεπιστημίου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θέτει το ερώτημα κατά πόσον η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι ρεαλιστική, δεδομένου ότι συνεπάγεται κατά μεσο όρο την εκτέλεση εργασίας ενός εκατομμύριου 343 χιλιάδων ευρώ ανά μήνα, κάτι που πιθανό να αποθαρρύνει έμπειρους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά.

Επίσης, έχει εντοπίσει στα έγγραφα του διαγωνισμού, ρήτρες που ενδεχομένως να φωτογραφίζουν συγκεκριμένους κατασκευαστές, αλλα και ότι το υαλοστάσιο θα πρέπει να είναι αλεξίσφαιρο και ως εκ τούτου πολύ πιο ακρίβο.

Ευπρόσδεκτες οι επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και θα μελετηθούν, δηλώνει ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ

Θα μελετήσουμε τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα έγγραφα του διαγωνισμού για τις φοιτιτικές εστίες και θα απαντήσουμε, δήλωσε στο Κανάλι 6 ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτης Ζαφείρης προσθέτοντας πως σήμερα παραλήφθηκε η σχετική επιστολή .

Ο πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου χαιρέτησε την επισήμανση από την Ελεγκτικη Υπηρεσία σημείων που χρήζουν προσοχής από το πανεπιστήμιο, αφού όπως είπε επιδίωξη του ΤΕΠΑΚ είναι να διασφαλίσει ένα διαγωνισμό ανοικτό σε όλους ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή προσφορά και να προχωρήσει το έργο με μικρότερο δυνατό κόστος.