Να τεθεί σε αργία μέχρι την εκδίκαση της Έφεσης που καταχώρησε στο Ανώτατο Δικαστήριο, αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος για τον Μητροπολίτη Τέως Κιτίου, την ίδια ώρα που για διαφορετικούς λόγους, ανέβαλε τη λήψη τελεσίδικης απόφασης για το θέμα αφορισμού του Ανδρέα Πιτσιλλίδη και την άρση της αργίας του Αρχιμανδρίτη Παγκρατίου.
Μετά από πολύωρη συνεδρία, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε πως «εν όψει της υποβολής Έφεσης εναντίον της απόφασης, και σύμφωνα με τον Κ.Χ.Ε.Κ., επέβαλε σ’ αυτόν την ποινή της αργίας μέχρι την εκδίκαση της Έφεσης».
Η Ιερά Σύνοδος εξουσιοδοτεί τον Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριο όπως εφαρμόσει τα όσα προνοούνται από το άρθρο 15 παράγρ. 2 του Κ.Χ. για την μεταστέγαση και τα δικαιώματά του».
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο του νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Αρχιερέας που απομακρύνεται λόγω καταδίκης, χωρίς τη στέρηση της ιεροσύνης, λαμβάνει χορηγία από το ταμείο της Επαρχίας, που ορίζεται από την Σύνοδο, μέχρι του μισού ποσού των εκάστοτε αποδοχών του εν ενεργεία Αρχιερέα. Στην περίπτωση καθαιρέσεως, η Ιερά Σύνοδος έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει τη χορήγηση βοηθήματος μέχρι του ανωτέρω ορίου.

Πρόσκληση σε Πιτσιλλίδη

Όπως αναφέρει η Ιερά Σύνοδος, εξέτασε την επιστολή που της αποστάλθηκε από τον Ανδρέα Πιτσιλλίδη, στον οποίο το Πενταμελές Συνοδικό δικαστήριο, επέβαλε την ποινή του αφορισμού και αποφάσισε όπως τον καλέσει ενώπιον της για να απαντήσει στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που του είχαν τεθεί, όταν του υπεβλήθη η ποινή του αφορισμού πριν λάβει την απόφαση της.

Δεν ήξεραν οι νέοι Ιεράρχες

Σε ότι αφορά το θέμα του Παγκράτιου Μερακλή, διαβιβάσθηκε από τον Μητροπολίτη Μόρφου επιστολή από τον αρχιμανδρίτη Παγκράτιο Μερακλή, με την οποία ζητά άρση της αργίας του. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, «έγινε εκτενής συζήτηση του θέματος, και επειδή τα νεότερα μέλη της Ιεράς Συνόδου δεν είχαν υπόψη τους τα γεγονότα της επιβολής σε αυτόν της αργίας, ζήτησαν να μελετήσουν το σχετικό αρχείο και να εξετάσουν το θέμα σε επόμενη συνεδρία, αφού καλέσουν προς τούτο και τον ίδιο».

Οργή για «παρέλαση υπερηφάνειας»

Επιπρόσθετα, η Ιερά Σύνοδος, ασχολήθηκε με την παρουσίαση παραποιημένων εικόνων της Θεοτόκου και Αγίων καθώς και φωτογραφίες Ηρώων του Ελληνικού έθνους, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «παρέλασης υπερηφάνειας», οι οποίες δείχνουν μέγιστη ασέβεια προς τα ιερά και όσιά μας και συνιστούν ύβριν προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καλεί τον λαό να επιδείξει την αποστροφή του προς τέτοιες καταστάσεις, μένοντας πιστός στα όσα παραλάβαμε από τους προγόνους μας.