Σε 24ωρη απεργία θα κατέλθει στις 23 Αυγούστου, το ωρομίσθιο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, μετά από ομόφωνη απόφασή του λόγω της μη επίλυσης σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Ανακοίνωση των συντεχνιών ΠΕΟ-ΣΕΚ-ΔΕΟΚ  αναφέρεται και σε απόφαση της διεύθυνσης του ΟΚΥπΥ για «παραβίαση κανονισμών και συλλογική σύμβαση των μελών τους».

Καταλογίζουν δε, «ετσιθελική» αντιμετώπιση του ΟΚΥπΥ προς τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου.

Οι συντεχνίες επισημαίνουν πως η διεύθυνση του οργανισμού δεν κάλεσε εκπροσώπους των εργαζομένων για συζήτηση, αντ’ αυτού, όπως σημειώνουν, ο ΟΚΥπΥ απάντησε γραπτώς στα θέματα της επιστολής τους «με γενικότητες».

Οι συντεχνίες προειδοποιούν πως δεν θα ανεχθούν «αντεργατικές συμπεριφορές και «καταπάτηση» των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για τα οποία, όπως τονίζουν, έγιναν αγώνες μέχρι να εφαρμοστούν.