Η χώρα μας διαθέτει αυξημένες προοπτικές στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, αν λάβει κάποιος υπόψη τη γεωγραφική της θέση και τον πλούτο των θαλάσσιων πόρων της και για ενίσχυση αυτού του τομέα είναι απαραίτητη η δημιουργία και στήριξη κέντρων, όπως το Κέντρο Καινοτομίας και Γαλάζιας Οικονομίας ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τελώντας το πρωί, τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας και Γαλάζιας Οικονομίας “Royal Caribbean International” του Δήμου Λεμεσού, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι στη Λεμεσό δραστηριοποιούνται πέραν των 200 εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ναυτιλίας και υπάρχει μεγάλη τουριστική και ναυτιλιακή δραστηριότητα «συνεπώς αυτός ο τομέας, μέσω της πόλης της Λεμεσού, μπορεί να διαδραματίσει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και είναι για αυτό τον λόγο που το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο προς επίτευξη αυτών των στόχων».

Όπως είπε, η οικονομία της Κύπρου ενδυναμώνεται μέσω της συνεργασίας ανάμεσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της χώρας μας για τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

«Οι ακαδημαϊκοί φορείς μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία, ενώ οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς μπορούν να παρέχουν τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη, για την επιτυχή δημιουργία και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Αυτή η συνεργασία βοηθά στην ενίσχυση της οικονομίας γενικότερα, καθώς η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, εταιρειών και προϊόντων, προάγει και την οικονομική ανάπτυξη και αυτό που είναι βασικός μας στόχος, να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της οικονομίας μας και την ίδια στιγμή δημιουργεί και ποιοτικές θέσεις εργασίας» ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε τη σημασία της καινοτομίας, η οποία όπως είπε, αποτελεί την κινητήριο δύναμη για μια πετυχημένη και ανθεκτική οικονομία. «Ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνησή μας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας της χώρας μας και στην εφαρμογή καινούργιων καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων προς όφελος της οικονομίας, μέσα στη γενικότερη προσπάθεια μας για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας της χώρας μας. Η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας και Γαλάζιας Οικονομίας θα ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, αφού εστιάζει στη γαλάζια οικονομία και επιδιώκει την επίλυση των προκλήσεων μέσω της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος στρατηγικών συνεργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο» πρόσθεσε.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την εταιρεία Royal Caribbean International για υποστήριξη της, όπως επίσης και τον Πρέσβη του Ισραήλ, ο οποίος παρευρέθηκε στα εγκαίνια. «Πιστεύω ότι αυτό είναι καθαρή ένδειξη της στενότητας των σχέσεων μας. Και αφού μιλάμε για καινοτομία, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε το Ισραήλ που θεωρείται ως πρωτοπόρος στην καινοτομία και προσβλέπω στο να εργαστούμε μαζί σε αυτό τον τομέα και όχι μόνο. Πρέπει να μάθουμε από το παράδειγμα σας» είπε.

Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, ανέφερε ότι στόχος του κέντρου είναι η εστίαση στην ανάπτυξη πυρήνα καινοτομίας και οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων με επίκεντρο τη γαλάζια οικονομία και τον τομέα των ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Ο κ. Νικολαΐδης αναφέρθηκε επίσης στα έργα που έχουν γίνει, ή βρίσκονται σε εξέλιξη στη Λεμεσό.

Πηγή: ΚΥΠΕ