Η ανάπτυξη του κλάδου της οινοβιομηχανίας στην Κύπρο και η στήριξη των ντόπιων οινοπαραγωγών τέθηκε στο επίκεντρο συνεδρίας της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής.

Όπως ανέφερε ο Επίτροπος Γεωργίας, η Κύπρος το 2018 εξήγαγε οίνο αξίας 2,5 εκατ. ευρώ ενώ εισήγαγε οίνο αξίας 25,5 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, ανέφερε ότι διατίθενται ετησίως 4,5 εκατ. ευρώ για διάφορες δράσεις και προγράμματα, όπως μετατροπή αμπελώνων και επενδύσεις σε οινοποιεία. Ανέφερε ότι προβληματίζει η μεγάλη εισαγωγή οίνου από το εξωτερικό, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι ζούμε σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού. Το υπουργείο, πρόσθεσε ο Κώστας Καδής, επενδύει στην ποιότητα, στηρίζοντας οινοπαραγωγούς και αμπελοκαλλιεργητές.

Πρώτος στόχος, όπως τόνισε ο υπουργός, είναι να γίνουν γνωστά τα κυπριακά κρασιά στην ντόπια αγορά μέσω των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται το νησί μας και ακολούθως να στηριχθούν οι εξαγωγές.

Σύμφωνα με τον Κώστα Καδή, πέντε περιοχές παραγωγής οίνου στην Κύπρο έχουν αναγνωριστεί ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ):

• Κουμανταρία
• Η Λαόνα στην περιοχή του Ακάμα
• Κρασοχώρια της Λεμεσού
• Βουνί της Παναγίας – Αμπελίτης
• Περιοχή της Πιτσιλίας

Άλλες τέσσερις περιοχές έχουν αναγνωριστεί ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Πρόκειται για τους τοπικούς οίνους Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας και Λευκωσίας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι μένει αναξιοποίητο το κονδύλι ύψους 100 χιλιάδων ευρώ για προώθηση των κυπριακών κρασιών στο εξωτερικό, αφού παρουσιάζεται μειωμένο ενδιαφέρον.

Ο Ανδρέας Εμμανουήλ, πρόεδρος του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου, ρώτησε ποια μέτρα έχουν ληφθεί για επιβράβευση της ποιότητας στην παραγωγή κρασιού, ενώ ομάδες οινοπαραγωγών ζήτησαν τη σχεδίαση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, τονίζοντας ότι εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό εκφράζουν την άποψη ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές και δυνατότητες για το κυπριακό κρασί. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ΣΟΔΑΠ στην Πάφο ανέφερε ότι το 60% των κρασιών που καταναλώνονται είναι εισαγόμενα και υποστήριξε ότι δεν γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Κατήγγειλε επίσης ότι πωλούνται κρασιά που δεν παράγονται από σταφύλια, αλλά από άλλο οινόπνευμα γεωργικής προέλευσης.