Εντονη δυσαρέσκεια σε γονείς και μαθητές έχει προκαλέσει η αλλαγή κριτηρίων εισαγωγής στα αθλητικά σχολεία. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας στις 27 Ιανουαρίου ανακοίνωσε νέα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι μαθητές προκειμένου να εισαχθούν στα αθλητικά σχολεία την επόμενη σχολική χρονιά.

Όπως πληροφορούμαστε από συλλόγους γονέων, η αλλαγή των κριτηρίων θα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί πολύ νωρίτερα ώστε να έχουν τα παιδιά τον απαιτούμενο χρόνο να προετοιμαστούν. Λόγω της αλλαγής, πολλοί μαθητές βλέπουν πλέον τον στόχο τους να μπουν από τον Σεπτέμβριο σε αθλητικό σχολείο να απομακρύνεται. Και αυτό γιατί ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για εισαγωγή σε οποιοδήποτε αθλητικό σχολείο εκπνέει σε λίγες εβδομάδες και δεν αρκεί για να προσαρμοστεί η προετοιμασία των μαθητών στα νέα κριτήρια.  

Κωνσταντίνος Νικολάου