Η μακροπρόθεσμη τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι ο αριθμός των γάμων μειώνεται, ενώ ο αριθμός των διαζυγίων αυξάνεται, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, από το 1964, το ποσοστό των γάμων στην ΕΕ μειώθηκε από 8,0 ανά 1.000 άτομα το 1964 σε 4,3 το 2019. Ταυτόχρονα, το ποσοστό διαζυγίων έχει υπερδιπλασιαστεί, αυξανόμενο από 0,8 ανά 1.000 άτομα το 1964 σε 1,8 το 2019.

Το 2019, οι χώρες της ΕΕ με τον υψηλότερο αριθμό γάμων σε σχέση με τον πληθυσμό ήταν η Κύπρος (8,9 γάμοι ανά 1 000 άτομα), η Λιθουανία (7,0), η Λετονία και η Ουγγαρία (από 6,7) και η Ρουμανία (6,6). Ακολούθησαν η Σλοβακία (5,4), η Δανία και η Μάλτα (5,3).
Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά γάμου ήταν περίπου 3 γάμοι ανά 1.000 κατοίκους, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην Ιταλία (3.1), την Πορτογαλία και τη Σλοβενία (από 3,2), ακολουθούμενες από τη Γαλλία, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο (από 3,5).

Το 2019, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ο χαμηλότερος αριθμός διαζυγίων σε σχέση με τον πληθυσμό καταγράφηκε στη Μάλτα και την Ιρλανδία (0,7 διαζύγια ανά 1 000 άτομα), ακολουθούμενη από τη Σλοβενία (1,2), την Ιταλία (1,4) και την Κροατία (1,5).

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά διαζυγίων καταγράφηκαν στη Λετονία, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο (από 3,1 διαζύγια ανά 1 000 άτομα), την Κύπρο (2,6) και τη Σουηδία (2,5).

Πηγή: ΚΥΠΕ