Το σφαγείο Cypra, σε στενή επαφή με τις κρατικές υπηρεσίες, επανεκκινεί προσωρινά τη λειτουργία του, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία και η επάρκεια της αγοράς.

Σύμφωνα με  ανακοίνωση των κρατικών υπηρεσιών, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των εγκαταστάσεων της CYPRA (19/11/20) ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες κρατικές αρχές, σε συνεργασία με την εταιρεία, να διερευνήσουν συγκεκριμένες πτυχές λειτουργίας της.                                                             

Η απόφαση αναστολής λειτουργίας του σφαγείου επηρέασε άμεσα την αγορά κτηνοτροφικών προϊόντων και προκάλεσε αναστάτωση, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε πολλούς συνεργάτες – κτηνοτρόφους, ορισμένοι εκ των οποίων αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες και η μη διεκπεραίωση της εργασίας τους οδηγεί σε οικονομική καταστροφή.                                                                 

Υπό αυτό το πρίσμα και για να διασφαλιστεί η τροφοδοσία και επάρκεια της αγοράς, σε στενή συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες, η μονάδα επανεκκινεί προσωρινά τη λειτουργία της.

Η επαναλειτουργία γίνεται με τις ακόλουθες συνθήκες:

1. Η γραμμή παραγωγής στελεχώνεται από νέο προσωπικό που πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις

2. Έχουν αναθεωρηθεί και επικαιροποιηθεί όλες οι πρόνοιες του πρωτοκόλλου ασφάλειας και υγείας της μονάδας

3. Ειδικά για τον Covid-19, η εταιρεία εφαρμόζει με προσήλωση, πέρα από τα προβλεπόμενα, ένα νέο ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο μέτρων. Αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη συνεχή διενέργεια rapid tests στους εργαζόμενους και επισκέπτες, πριν την είσοδο στους χώρους εργασίας, εγκατάσταση ειδικών συσκευών απολύμανσης του αέρα σε όλα τα γραφεία, εφαρμογή διπλής προστασίας σε ατομικό επίπεδο

4. Είναι σε εξέλιξη εκτεταμένη επιθεώρηση και πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγής και φιλοξενίας προσωπικού

5. Έγινε σήμερα (20/11/2020) η εξόφληση του διοικητικού εντάλματος πληρωμής που βεβαιώθηκε στις 16/11/2020 από το Υπουργείο Εργασίας, με επιφύλαξη κάθε νομικού δικαιώματος

Όλα τα πιο πάνω και επιπλέον δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπηρετούν την αξία της αξιοπιστίας. Ώστε να μπορεί η επιχείρηση να είναι σε συμφωνία με τον ρόλο και την αποστολή της. Με απόλυτο σεβασμό και ευθύνη προς το κοινωνικό σύνολο και την Πολιτεία.