Η Κυβέρνηση υπογραμμίζει την αταλάντευτη προσήλωσή της για συνεχή συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα διεθνή πρότυπα και την απαραίτητη λήψη μέτρων εκεί και όπου επιβάλλονται για καταπολέμηση του παράνομου χρήματος καθώς και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αναφέρει η Προεδρία της Δημοκρατίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή της Κυβέρνησης για την Έκθεση Προόδου της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας, η Έκθεση καταγράφει τη σημαντική πρόοδο, βελτίωση, καθώς και συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής Moneyval για την αντιμετώπιση του φαινομένου ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σημειώνεται ότι είναι «ειδικότερα σημαντικό το γεγονός ότι η Moneyval διαπιστώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιτύχει στη γενική προσδοκία και διόρθωσε αλλά και έχει συμμορφωθεί με τη συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και παράνομης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντός του 2023».

«Η Κυβέρνηση υπογραμμίζει την αταλάντευτη προσήλωσή της για συνεχή συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα διεθνή πρότυπα και την απαραίτητη λήψη μέτρων εκεί και όπου επιβάλλονται ώστε η χώρα μας να πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα αναφορικά με την καταπολέμηση του παράνομου χρήματος, καθώς και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ