Στην προκήρυξη του σχεδίου κρατικών χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας, προχώρησαν σήμερα οι ΥΚΕ του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ανακοίνωση του Υφυπουργείου αναφέρει ότι το σχέδιο, το οποίο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος-Το Αύριο» 2021-2026 και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες εφαρμογής του ανέρχεται στα €18 εκ..

Το σχέδιο στοχεύει στην αύξηση της διαθεσιμότητας θέσεων για κάλυψη των αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών από την πρώιμη ηλικία και φροντίδας ενήλικων ατόμων με αναπηρίες ή με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας. Προνοεί την παραχώρηση χορηγιών σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων πολυδύναμων κέντρων για παιδιά (βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών για παιδιά ηλικίας 0-4 ετών και 6-13 ετών), καθώς και κέντρων φροντίδας παιδιών (βρεφοπαιδοκομικών σταθμών για παιδιά ηλικίας 0-4 ετών), καθώς και κέντρων 24ωρης φροντίδας ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας (μικρών δομών ενταγμένων στην κοινότητα για φιλοξενία μέχρι 10 ατόμων).

Σε πρώτη φάση και με ενδιάμεσο χρονικό στόχο τα τέλη του 2024, θα δοθεί χορηγία για τη δημιουργία ή επέκταση τουλάχιστον 11 δομών για παιδιά και δύο δομών για ενήλικα άτομα με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας. Τελικός χρονικός στόχος, προστίθεται, είναι ο Ιούνιος 2026, οπότε και θα έχει δοθεί χορηγία σε συνολικά 30 φορείς (11+19) για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση δομών για παιδιά και συνολικά έξι φορείς (2+4) για τη δημιουργία δομών που θα προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας σε ενήλικα άτομα. Με στόχο τη στοχευμένη κατανομή των πόρων, έχει διενεργηθεί από εξωτερικό εμπειρογνώμονα χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών και καθορίστηκαν, βάσει των πραγματικών αναγκών, οι περιοχές όπου υπάρχουν κενά στην παροχή υπηρεσιών.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Αναστασία Ανθούση εκφράζει την ικανοποίησή της για την έναρξη υλοποίησης μιας πολύ σημαντικής πολιτικής, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, χωρίς αποκλεισμούς, προστατεύοντας τους από τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως αναφέρεται. «Μέσα από την ενίσχυση της διαθεσιμότητας υποδομών φροντίδας και κοινωνικής ανάπτυξης των ευάλωτων συμπολιτών μας, επιτυγχάνεται ο στόχος της ένταξης των παιδιών σε δομές εκπαίδευσης και φροντίδας από την πρώιμη ηλικία, της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και της ενεργούς συμμετοχής των ατόμων της τρίτης ηλικίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, προάγοντας έτσι την ενεργό γήρανση».

Πληροφορίες για το σχέδιο, καθώς και η αίτηση, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3XUHCtj. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς έχει οριστεί η Παρασκευή, 28 Απριλίου, ώρα 2 μ.μ.

Πηγή: ΚΥΠΕ