Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ) 2023 για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, στις Στρατιωτικές Σχολές και στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, αρχίζει την Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ.

Σε ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι, κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να δημιουργήσουν την αίτησή τους, να την επεξεργαστούν, να την τροποποιήσουν όσες φορές επιθυμούν και να την υποβάλουν.

Την ευθύνη για τυχόν λάθη, αβλεψίες ή παραλείψεις, φέρει αποκλειστικά ο/η ίδιος/α ο/η υποψήφιος/α, σημειώνεται.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τις ΠΕΠ 2023 θα βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων (http://www.moec.gov.cy/ypexams) και η είσοδος σε αυτήν θα μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ΠΕΠ 2023 θα πρέπει να καταβάλουν τα απαιτούμενα τέλη.

Τα τέλη εξέτασης όλων των μαθημάτων Πρόσβασης καθώς και των Ειδικών Εξετάσεων ανέρχονται στα €25.00, εκτός από τα τέλη εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας τα οποία ανέρχονται στα €50.00

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα προβεί στη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ηλεκτρονικών ελέγχων και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η περίοδος και η διαδικασία πληρωμής των εξεταστικών τελών. Η πληρωμή των εξεταστικών τελών θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΝ (ypp15146) ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023 (http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp15146), συγκεκριμένες ομάδες υποψηφίων εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των τελών για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2023.

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες προτίθενται να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023 και οι οποίοι/ες εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες, καλούνται όπως εξασφαλίσουν άμεσα τα απαραίτητα επικαιροποιημένα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις του τρέχοντος έτους (2023) τα οποία εκδίδονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Στην περίπτωση των πολυτέκνων, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ταυτότητα πολυτέκνων της τρέχουσας χρονιάς (2023), η οποία εκδίδεται από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (https://panexams.moec.gov.cy/index.php/el/).

Η Υπηρεσία Εξετάσεων κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ήτοι από 1 – 13 Μαρτίου 2023, καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων και Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. και 7:00 μ.μ., θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο (Τηλ.: 22582933 / 22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να απευθύνονται στον/την καθηγητή/τρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του Σχολείου τους ή στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του ΥΠΑΝ (Τηλ. 22800931) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε εργάσιμες μέρες και ώρες για παροχή Συμβουλευτικής/Καθοδήγησης όσον αφορά στις επιλογές κλάδων σπουδών.

Πηγή: ΚΥΠΕ