ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ50.1%

Εγγεγραμμένοι:281.097 Ψήφισαν:202.437 (72.02%) Αποχή:78.660 (27.98%)

Έγκυρα:196.242 (96.94%) Άκυρα:4.124 (2.04%) Λευκά:2.071 (1.02%)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 52.01%

102.058 +20.2%

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 47.99%

94.184 +19.1%