ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ22.7%

Εγγεγραμμένοι:127.323Ψήφισαν:91.705 (72.03%)Αποχή:35.618 (27.97%)

Έγκυρα:88.972 (97.02%)Άκυρα:1.836 (2.00%)Λευκά:897 (0.98%)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 54.04%

48.082 +20.7%

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 45.96%

40.890 +18.8%