ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ6.1%

Εγγεγραμμένοι:34.026Ψήφισαν:24.829 (72.97%)Αποχή:9.197 (27.03%)

Έγκυρα:24.156 (97.29%)Άκυρα:435 (1.75%)Λευκά:238 (0.96%)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 57.80%

13.961 +21.2%

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 42.20%

10.195 +18.6%