ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ71.7%

Εγγεγραμμένοι:402.234 Ψήφισαν:290.802 (72.30%) Αποχή:111.432 (27.70%)

Έγκυρα:281.999 (96.97%) Άκυρα:5.842 (2.01%) Λευκά:2.961 (1.02%)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 51.82%

146.141 +20.2%

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 48.18%

135.858 +18.7%