Μετά τη διαπίστωση, κατά τον έλεγχο του Υφυπουργείου Τουρισμού, ότι μεταξύ του 2018 και του 2020, οκτώ πρόσωπα που ήταν διευθυντές σε μητρική της διαχειρίστριας εταιρείας της Μαρίνας Αγίας Νάπας, έλαβαν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα με απόφαση του Υπουργικού, κατά παράβαση των ισχυόντων κριτηρίων, ο Γενικός Ελεγκτής αποφάσισε να επεκτείνει τον σχετικό έλεγχο, ειδικά για περιπτώσεις όπως οι πέντε εκ των οκτώ, που πολιτογραφήθηκαν μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία θα εξετάσει με σκοπό να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς τα ευρήματά της, κατά πόσο οι Αποφάσεις του Υπουργικού για έγκριση των 221 πολιτογραφήσεων ήταν αιτιολογημένες από τη σχετική νομοθεσία.

Κατά πόσο υπήρξε καθυστέρηση στην εξέταση των 221 αιτήσεων και, εάν ναι, αν αυτή, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, μπορεί εύλογα να αποδοθεί σε κάποιας μορφής υπαιτιότητα ή αμέλεια εκ μέρους της διοίκησης.

Στις περιπτώσεις, εάν υπάρχουν, που υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση που εύλογα μπορεί να αποδοθεί σε κάποιας μορφής υπαιτιότητα ή αμέλεια εκ μέρους της διοίκησης, κατά πόσο μπορεί τούτο να δικαιολογήσει παραγνώριση των νέων Κανονισμών και εφαρμογή του νομικού καθεστώτος που ίσχυε πριν τις 18.8.2020.