Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) είναι μια νέα στρατηγική της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη με μέτρα που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των πολιτών. Η συμφωνία αυτή στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μια δίκαιη και κοινωνικά εξισορροπημένη μετάβαση σε μια πιο πράσινη Ευρώπη. Σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των ατόμων και των περιφερειών. Τα πλεονεκτήματα θα είναι πολλά για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα. Με την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων (σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία) και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα υπάρξει μείωση στους μηνιαίους λογαριασμούς και ταυτόχρονα λιγότερη ρύπανση στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι πολίτες θα ζουν σε ένα περιβάλλον με καθαρότερο αέρα, νερό και έδαφος.

Η συμφωνία προνοεί την κυκλική οικονομία, άρα τη χρήση επαναχρησιμοποιημένων ή ανακυκλώσιμων συσκευασιών, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων. Επίσης, θα υπάρξει μείωση στη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, παρέχοντας στους πολίτες πρόσβαση σε πιο υγιεινά τρόφιμα. Η συμφωνία στοχεύει σε εναλλακτικές και καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες, παροτρύνοντας τους πολίτες να τις επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, θα εγκατασταθούν περισσότερα σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, ενθαρρύνοντας τους πολίτες σταδιακά να επιλέγουν αυτοκίνητα φιλικότερα προς το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας τα οφέλη αναμένεται να είναι αρκετά για το περιβάλλον, την οικονομία και την υγεία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού